Strokovne dejavnosti

Pravni terminološki slovar v lektorjevih rokah

Dr. Mateja Jemec Tomazin je raziskovalka v Terminološki sekciji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU in ena od glavnih urednikov Pravnega terminološkega slovarja. Predstavila

Predavanje dr. Jerice Snoj o sinonimiji

Sinonimija v leksikalnem pomenoslovju in slovaropisju – ob Sinonimnem slovarju slovenskega jezika (SSSJ 2016) in njegovi prihajajoči spletni objavi (2018) PDF predstavitve predavanja

Slovar sopomenk sodobne slovenščine

V sredo, 26. septembra 2018, smo imeli delavnico s Slovarjem sopomenk sodobne slovenščine, ki so jo za Lektorsko društvo Slovenije pripravili sodelavci Centra za jezikovne vire in tehnologije.

Iskanje
Deli objavo
Share on facebook
Share on email
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on skype

Kako in kdaj plačam članarino?