Pravno obvestilo

AVTORSKE PRAVICE

Spletno stran upravlja Lektorsko društvo Slovenije, ki je tudi izključni imetnik vseh pravic, kot so določene v Zakonu o industrijski lastnini ter Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah.

Na podlagi Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) je Lektorsko društvo Slovenije nosilec materialnih avtorskih pravic nad vsebinami v najširšem pomenu (besedila, povzetki jezikovnih pogovorov, strokovni prispevki, fotografije …), objavljenimi na spletni strani www.lektorsko-drustvo.si. Brez dovoljenja Lektorskega društva Slovenije je prepovedano vsakršno kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje in kakršno koli razširjanje v komercialne namene. V skladu z 48., 49. in 51. členom ZASP je izjemoma dovoljena uporaba oz. reproduciranje avtorskega dela na podlagi pravice javnosti do obveščenosti in v izobraževalne namene. ZASP (50. člen) dovoljuje tudi uporabo in reproduciranje avtorskega dela v omejenem številu za zasebno, nekomercialno uporabo.

Lektorsko društvo Slovenije si pridržuje pravico do spremembe vsebin.

Lektorsko društvo Slovenije ne odgovarja za nedelujoče domene, ki so posledica tehničnih težav lastnika spletnih strani, spremembe, ukinitve ali prodaje domene.

Za vse dodatne informacije in pooblastila se obrnite na:
Lektorsko društvo Slovenije, Tomšičeva ulica 12, 1000 Ljubljana
telefon: +386 31 335 484
e-naslov: info@lektorsko-drustvo.si