Prevzemanje v slovenščini

Zidovi in mostovi

Na popoldanskem strokovnem dogodku smo najprej ob krajših referatih obravnavali prevzemanje besed in besednih zvez (glasovje, pravopis, besedje, skladnja).
Referenti:
Rok Dovjak, fonetik lektor na Televiziji Slovenija,
dr. Urška Vranjek Ošlak
, raziskovalka v Pravopisni sekciji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, raziskovalka pri pripravi novega pravopisnega slovarja ePravopis,
dr. Đurđa Strsoglavec
, prevajalka iz južnoslovanskih jezikov in predavateljica južnoslovanskih književnosti in prevajanja v slovenščino na ljubljanski Filozofski fakulteti.

Nato pa smo imeli razpravo znanstvenikov in raziskovalcev z jezikoslovci in lektorji (jezikoslovci praktiki) o oblikovanju in sprejemanju novega termina (sedentarno/sedeče/sedenjsko vedenje). 
Razpravljavci:
Kaja Kastelic, raziskovalna asistentka na področju aplikativne kineziologije (Inštitut Andrej Marušič Univerze na Primorskem),
dr. Barbara Jurša Potocco
, prevajalka in učiteljica tujega jezika (Fakulteta za vede o zdravju Univerze na Primorskem),
Gašper Tonin
, absolvent medicine in slovenist, glavni urednik znanstvene medicinske revije Medicinski razgledi, jezikovni sodelavec pri Slovenskem medicinskem slovarju,
dr. Mateja Jemec Tomazin
, vodja Jezikovnotehnološkega raziskovalnega centra na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša in raziskovalka v Terminološki sekciji.

Več v priloženih povzetkih.

Iskanje
Search
Kategorije dejavnosti
Deli objavo

Kako in kdaj plačam članarino?