LEKTORSKO DRUŠTVO SLOVENIJE

Lektorjem obraz in lektoriranju mesto

Kdo smo

Miti in dejstva

1.

Lektorji so nočna mora piscev.

O dobrem lektorju seže glas v sosednjo vas, o slabem pa v deveto.

2.

Lektorji siromašijo jezik.

Jezik mora odražati besedilno zvrst, avtorja in naslovnika.

3.

Lektorji so jezikovni samodržci in nasilniki.

Tudi jezikoslovje upošteva demokratične procese v družbi, lektorji pa se posebej učimo tudi komuniciranja o svoji poklicni dejavnosti.

4.

Lektorirajo se predvsem diplomske naloge.

Jezikovnega urednika iščejo tudi podjetja, ki bi rada objavljala razumljiva in jezikovno primerna besedila.

5.

Samozaposlenim lektorjem prispevke za plačo plačuje država.

Samozaposlenih lektorjev s statusom samozaposlenega v kulturi je po zadnjih podatkih le okrog trideset.

6.

Lektorje zaposlujejo le založbe in časopisne hiše.

Lektorji smo večinoma samozaposleni.

7.

Za lektoriranje je usposobljen vsak profesor slovenščine ali slovenist.

Kot mora profesor slovenščine za svoj poklic opraviti strokovni izpit, tako se tudi lektor, čeprav neformalno usposobi za profesionalnega objektivnega bralca.

8.

Lektoriranje pomeni vstavljanje in brisanje vejic.

Lektoriranje je preudarna in zvrstno utemeljena skrb za jezikovno ustrezno podobo javno objavljenih besedil.

9.

Lektorjeva plača je komaj minimalna zajamčena.

Usposobljenemu lektorju ni treba delati le za minimalno plačo.

10.

Plačilo lektorjem določajo trg, konkurenca in naročniki.

Samozaposleni lektor si ceno lahko postavi sam (pri tem mu pomaga Lektorsko društvo Slovenije s priporočenim cenikom).

27 let

120 članov

Naše delo

Strokovne dejavnosti