Organi društva

Vodstvo Lektorskega društva Slovenije

Predsednica 

Kristina M. Pučnik 

Podpredsednica 

Andreja Kalc 

Tajnik 

Rok Dovjak 

Nadzorni odbor
Predsednica Maja Sužnik 
Članica Petra Jordan 
Član Uroš Ferrari Stojanović 
Nadomestna članica Mirjam Furlan Lapanja 
Nadomestna članica Darinka Koderman Patačko 
Častno razsodišče
Članica Darja Tasič 
Član Marko Janša 
Članica Darja Gabrovšek Homšak