Organi društva

Vodstvo Lektorskega društva Slovenije

Predsednica 

Kristina M. Pučnik 

Podpredsednica 

Darinka Koderman Patačko 

Tajnik 

Rok Dovjak 

Nadzorni odbor
Predsednica Tea Kačar 
Članica Petra Jordan 
Članica Vanja Jež Strel 
Nadomestni član Uroš Ferrari Stojanović 
Nadomestni član Marko Janša 
Častno razsodišče
Članica Mira Turk Škraba 
Članica Mila Vujević  
Članica Vesna Videnovič