Strokovne dejavnosti

Okrogla miza lektorjeve preobrazbe

Spodbude, naštete v petih točkah, in rezultati ankete vabijo k nadaljnjim korakom strokovne javnosti za opredelitev lektoriranja oz. jezikovnega svetovanja kot dejavnosti in lektorja oz. jezikovnega

Slovenisti o Wikipediji

Digitalizacija je beseda, ki močno zaznamuje naš čas – dostopnost, hitrost, večpredstavnost in sodelovalnost oz. prosto urejanje pa so otipljivi del našega vsakdana. Prispevek posameznika

Predavanje dr. Saške Štumberger o kraticah

Na januarskem strokovnem predavanju Na kratko o kraticah je bila z nami dr. Saška Štumberger. Predstavila nam je svojo raziskavo o sklanjanju kratic in okrajšav v knjižnem jeziku, v kateri

Intervju s prostovoljci Wikipedisti

Po burnih odzivih na predlog zakonskih sprememb v prid internacionalizacije slovenskega visokega šolstva, ki so privedle do več peticij v podporo javne rabe slovenščine in

Predavanje dr. Borisa Kerna o zloženkah

Imajo v drive-in restavracijah ananasliker? Tema predavanja dr. Borisa Kerna je bila pravopisna problematika zapisa medponskoobrazilnih zloženk oziroma besednih zvez s strukturo nepridevnik + samostalnik.

O lektoriranju

Novembrski prispevek je zapisal gostujoči avtor Luka Kelc, slovenist in sociolog ene izmed zadnjih predbolonjskih generacij, prejemnik študentske Prešernove nagrade za diplomsko delo. S pretanjenim

Okrogla miza ob 20-letnici LdS

Lektorji se že 20 let povezujemo tudi v Lektorskem društvu Slovenije. Ob tej priložnosti smo v četrtek, 20. oktobra 2016, v sejni dvorani Ministrstva za kulturo pripravili okroglo

Iskanje
Deli objavo

Kako in kdaj plačam članarino?