Priporočene cene

Ob preglednici s priporočenimi cenami lektorskih storitev preberite tudi Smernice za odločanje o ceni lektorskih storitev
Težavnostna
stopnja
lektoriranja
    Leposlovje,
    esejistika
Poljudnoznanstvena
           besedila
Znanstvena in
strokovna besedila
1. Besedilo s pravopisnimi in slovničnimi napakami4,80 EUR5,90 EUR7,40 EUR
30 strani25 strani20 strani
2. Besedilo, ki ima poleg pravopisnih in slovničnih napak tudi stilne pomanjkljivosti 7,40 EUR9,80 EUR14,80 EUR
20 strani15 strani10 strani
Besedilo, ki ga je treba jezikovno (vsebinsko) redigiratiDo 50 odstotkov avtorjevega honorarja
Opombe:

Cene veljajo za 1 stran, tj. 1500 znakov brez presledkov.

Če naročnik od lektorja zahteva hitro in/ali tajno lektoriranje, je lektor upravičen do 50-odstotnega povečanja honorarja.

Pod cenami je za vsako težavnostno stopnjo lektoriranja navedeno približno število strani, ki naj bi jih lektor jezikovno uredil v enem delovnem dnevu.

Če ni dogovorjeno drugače, člani društva lektorirajo izključno v svojem imenu in za svoj račun in ne lektorirajo v imenu in za račun Lektorskega društva Slovenije. Društvo tudi ne prevzema odgovornosti za lektorsko delo članov društva.

V priporočene cene še ni vključen DDV.