Kongres Lektorskega društva Slovenije

Drugi kongres Lektorskega društva Slovenije je bil
6. in 7. oktobra 2022 v izolskem kongresnem centru Belvedere.

Z naslovom Miti včeraj, danes, jutri smo ga organizirali za širšo javnost: jezikoslovcev praktikov, torej lektorjev, prevajalcev, urednikov in drugih poklicnih skupin specializiranih jezikovnih uporabnikov; raziskovalcev in profesorjev z znanstvenoraziskovalno pozornostjo za spreminjajoče se jezikovne potrebe slovenske družbe ter njihov odsev v jezikovno-uredniški politiki javnih ustanov; odločevalcev in sodelujočih pri nacionalni jezikovni politiki.

Kako sta bila dva dneva posvečena izzivom lektorskega poklica, si lahko ogledate na posebni spletni strani kongresa leta 2022. Tam smo objavili tudi kongresni zbornik.

Naredili pa smo tudi posebno stran na Facebooku.

Prvi kongres Lektorskega društva Slovenije je bil
10. in 11. septembra 2020 v prleški Mali Nedelji.

Kljub previdnostnim ukrepom za preprečevanje širjenja okužbe je kongres spremljalo zadovoljivo število udeležencev. Srečali smo se redni člani, člani študenti, pridruženi in podporni člani ter drugi specializirani jezikovni uporabniki. Prvi kongresni dan je delavniške oblike strokovnega foruma dopolnil s predavanjem dr. Darinke Verdonik o učinkoviti uporabi obstoječih jezikovnih virov za slovenščino. Popoldan in večer pa smo sklenili z gibalno delavnico, na kateri smo se seznanili z ukrepi za zagotovitev varnosti in zdravja pri pisarniškem delu.

Drugi kongresni dan smo najprej prisluhnili kratki predstavitvi dveh letošnjih študentskih projektov iz programa Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist (2016–2020). Prvi, portal jezikovnih poklicev, nas povezuje z jezikovnopoklicno skupnostjo in društvi, ki delujejo na tem področju, v drugem, SPiPP, pa je bil partner Lektorsko društvo Slovenije. Nato smo se zbrali na skupni razpravi o novem slovenskem pravopisu (o poglavjih, ki še niso v javni razpravi) s članicami Pravopisne komisije pri SAZU in ZRC SAZU; dr. Helena Dobrovoljc, dr. Tina Lengar Verovnik in Marta Kocjan Barle so se z nami povezale po videokonferenci.

Vzeli smo si čas za strokovno izpopolnjevanje, kratko skupno raziskovanje novih možnosti ter za pomembno razpravo s kolegi o novih pravopisnih poglavjih in pravilih. Pomenljivo se nam zdi, da smo se na lektorskem kongresu prvič zbrali prav v času, ki nas posebej nagovarja s temo, zadnja leta pogosto tudi v naših pogovorih, čeprav se zdi samoumevna in vsakdanja – pomen zdravja za naše delo in življenje. Še ena odlična spodbuda za strokovni dialog pa so bili organizirani lektorski hitri zmenki, ob katerih smo si v dvojicah, trojicah ali po štiri izmenjali opravljene lekture, ki nas mučijo ali smo imeli ob njih dvome. 

Ustanovni kongresniki so ob sklepu že začeli načrtovati naslednji kongres …

Za fotografije se zahvaljujemo Mateju Lozarju.