Kongres Lektorskega društva Slovenije

Prvi kongres Lektorskega društva Slovenije je bil 10. in 11. septembra 2020 v prleški Mali Nedelji. Kljub previdnostnim ukrepom za preprečevanje širjenja okužbe je kongres spremljalo zadovoljivo število udeležencev. Srečali smo se redni člani, člani študenti, pridruženi in podporni člani ter drugi specializirani jezikovni uporabniki. Prvi kongresni dan je delavniške oblike strokovnega foruma dopolnil s predavanjem dr. Darinke Verdonik o učinkoviti uporabi obstoječih jezikovnih virov za slovenščino. Popoldan in večer pa smo sklenili z gibalno delavnico, na kateri smo se seznanili z ukrepi za zagotovitev varnosti in zdravja pri pisarniškem delu.

Drugi kongresni dan smo najprej prisluhnili kratki predstavitvi dveh letošnjih študentskih projektov iz programa Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist (2016–2020). Prvi, portal jezikovnih poklicev, nas povezuje z jezikovnopoklicno skupnostjo in društvi, ki delujejo na tem področju, v drugem, SPiPP, pa je bil partner Lektorsko društvo Slovenije. Nato smo se zbrali na skupni razpravi o novem slovenskem pravopisu (o poglavjih, ki še niso v javni razpravi) s članicami Pravopisne komisije pri SAZU in ZRC SAZU; dr. Helena Dobrovoljc, dr. Tina Lengar Verovnik in Marta Kocjan Barle so se z nami povezale po videokonferenci.

Vzeli smo si čas za strokovno izpopolnjevanje, kratko skupno raziskovanje novih možnosti ter za pomembno razpravo s kolegi o novih pravopisnih poglavjih in pravilih. Pomenljivo se nam zdi, da smo se na lektorskem kongresu prvič zbrali prav v času, ki nas posebej nagovarja s temo, zadnja leta pogosto tudi v naših pogovorih, čeprav se zdi samoumevna in vsakdanja – pomen zdravja za naše delo in življenje. Še ena odlična spodbuda za strokovni dialog pa so bili organizirani lektorski hitri zmenki, ob katerih smo si v dvojicah, trojicah ali po štiri izmenjali opravljene lekture, ki nas mučijo ali smo imeli ob njih dvome. 

Ustanovni kongresniki so ob sklepu že začeli načrtovati naslednji kongres …

Za fotografije se zahvaljujemo Mateju Lozarju.