Strokovne dejavnosti

Neopažena bližina lektorja

Na Pisateljskem odru Slovenskega knjižnega sejma smo v torek, 21. novembra 2023, ob 10. uri predstavili gife, izbrane na natečaju, ter vlogo in pomen lektorja v sodobni jezikovni kulturi – koliko besede (lahko) ima, bi moral imeti ali mora imeti lektor.

Prevzemanje v slovenščini

ZIDOVI IN MOSTOVI
Glasovje, pravopis, besedje, skladnja, nato pa okrogla miza o prevzemanju termina (sedentarno/sedeče/sedenjsko vedenje)

Delavniško srečanje v Novem mestu

Tretje srečanje s slavisti v Novem mestu smo v celoti posvetili veliki začetnici. Predvsem zanimivo je področje vzdevkov, prenesene rabe, nagrad, imenovalnega prilastka …

Okrajšave
Spletni pogovor o krajšavah

Poglavju o pisnih znamenjih v predlogu posodobljenega pravopisa sledi tisto o krajšavah. Področje krajšav se kaže še kot precej odvisno od zunajjezikovnih okoliščin in naključij.

Gašper Tonin, Rogatec, medicinska terminologija
Medicinska terminologija

Poznavanje strokovnega izrazja je temelj za lektoriranje strokovnih priročnikov. Ker veliko naših članov pregleduje medicinska besedila, smo se o teh natančno podučili.

Iskanje
Search
Deli objavo

Kako in kdaj plačam članarino?