Strokovne dejavnosti

Predavanje dr. Saške Štumberger o kraticah

Na januarskem strokovnem predavanju Na kratko o kraticah je bila z nami dr. Saška Štumberger. Predstavila nam je svojo raziskavo o sklanjanju kratic in okrajšav v knjižnem jeziku, v kateri

Intervju s prostovoljci Wikipedisti

Po burnih odzivih na predlog zakonskih sprememb v prid internacionalizacije slovenskega visokega šolstva, ki so privedle do več peticij v podporo javne rabe slovenščine in

Predavanje dr. Borisa Kerna o zloženkah

Imajo v drive-in restavracijah ananasliker? Tema predavanja dr. Borisa Kerna je bila pravopisna problematika zapisa medponskoobrazilnih zloženk oziroma besednih zvez s strukturo nepridevnik + samostalnik.

O lektoriranju

Novembrski prispevek je zapisal gostujoči avtor Luka Kelc, slovenist in sociolog ene izmed zadnjih predbolonjskih generacij, prejemnik študentske Prešernove nagrade za diplomsko delo. S pretanjenim

Okrogla miza ob 20-letnici LdS

Lektorji se že 20 let povezujemo tudi v Lektorskem društvu Slovenije. Ob tej priložnosti smo v četrtek, 20. oktobra 2016, v sejni dvorani Ministrstva za kulturo pripravili okroglo

IATE
Tematska jezikovna delavnica – iz Evropske unije

Predavanje je bilo zastavljeno nekoliko ambivalentno, in sicer se je prvi del dotaknil vloge lektorjev v slovenski družbi, drugi pa je bil posvečen jezikovnotehnološkim vidikom, med drugim je bil nekoliko podrobneje predstavljen tudi ravnokar nastali korpus Lektor.

Veliko raziskovanje pomenije

Da je lektor kot sledni pes – izurjen (za napake, namreč) –, to je povsem jasno in vsakomur očitno dejstvo. Včasih se komu zdi, da

Intervju z Brankom Gradišnikom

ODLIČNO BESEDILO TERJA – ODLIČNEGA BRALCA Prevajalec in lektor imata več skupnega, kot bi sodili na prvi pogled: oba se ukvarjata z jezikom in oba lovita ravnotežje med

Iskanje
Search
Deli objavo

Kako in kdaj plačam članarino?