Strokovne dejavnosti

IATE
Tematska jezikovna delavnica – iz Evropske unije

Predavanje je bilo zastavljeno nekoliko ambivalentno, in sicer se je prvi del dotaknil vloge lektorjev v slovenski družbi, drugi pa je bil posvečen jezikovnotehnološkim vidikom, med drugim je bil nekoliko podrobneje predstavljen tudi ravnokar nastali korpus Lektor.

Veliko raziskovanje pomenije

Da je lektor kot sledni pes – izurjen (za napake, namreč) –, to je povsem jasno in vsakomur očitno dejstvo. Včasih se komu zdi, da

Intervju z Brankom Gradišnikom

ODLIČNO BESEDILO TERJA – ODLIČNEGA BRALCA Prevajalec in lektor imata več skupnega, kot bi sodili na prvi pogled: oba se ukvarjata z jezikom in oba lovita ravnotežje med

Predavanje dr. Andreje Žele o besednem redu

Zamejski Slovenci so se pri lektorjih zanimali o naslonskem nizu in besednem redu v stavku. Bolj ko smo to proučevali, bolj smo se zavedali, da v besedni red lektorji precej posegamo.

Predavanje Tončke Stanonik o lektoriranju

V dvajsetem letu Lektorskega društva Slovenije smo povabili na predavanje Tončke Stanonik, lektorice, pisateljice in urednice ter spoštovane članice našega društva. Kot lektorica je sodelovala tudi pri zahtevni

Predavanje Marte Kocjan Barle o vejici

Na januarskem strokovnem predavanju Na kratko o kraticah je bila z nami dr. Saška Štumberger. Predstavila nam je svojo raziskavo o sklanjanju kratic in okrajšav v knjižnem jeziku, v kateri

Misli o jeziku – odmev, ki mora trajati

Naj ne bo samo februar mesec kulture in svetovni dan materinščine edini, ko si zastavljamo načelna vprašanja Pravopis je za nevedne in nesamozavestne – ostali

Iskanje
Deli objavo

Kako in kdaj plačam članarino?