Projekti

Če nisi preveden, ne obstajaš

Leto 2021 smo začeli z aktivnejšo promocijo jezikovnih poklicev, ki jo izvajamo v projektu Če nisi preveden, ne obstajaš. V njem naše društvo sodeluje z Društvom slovenskih književnih prevajalcev, Združenjem konferenčnih tolmačev Slovenije, Društvom slovenskih filmskih in televizijskih prevajalcev ter Društvom znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije, projekt pa je finančno podprlo Ministrstvo RS za kulturo. 

Februarja smo sodelujoča društva in združenje posneli podkast Jezikast, h kateremu nas je povabila urednica portala jezikovni-poklici.si Jana Zidar Forte. Vabljeni k poslušanju na tej povezavi

Prvo žrebanje nagrad iz kviza je bilo konec februarja. Pogledate si ga lahko na tej povezavi

Drugi paket nagrad smo žrebali 30. aprila. O nagrajencih slišite na tej povezavi

Tretje žrebanje nagrad je bilo 30. junija, izžrebance pa smo predstavili na tej povezavi

Četrto žrebanje je bilo poletno, 31. avgusta. Poglejte na tej povezavi.

Dvojezični korpus upravno-pravnih besedil

Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) je po naročilu Centralnega urada za slovenski jezik Avtonomne dežele Furlanije – Julijske krajine v sodelovanju z Lektorskim društvom Slovenije pripravil prevodna upravno-pravna besedila za oblikovanje korpusa, ki bo v pomoč prevajalcem v Mreži za slovenski jezik na dvojezičnih občinah v Furlaniji – Julijski krajini. Članice in člani društva smo v tem projektu v letih od 2018 do 2020 lektorirali 2000 avtorskih strani teh besedil in izvedli približno 20 ur jezikovnega svetovanja. Korpus je sicer še v pripravi (zadnje faze redakcije in tehnična priprava besedil), druga spletna orodja za slovenščino v Italiji, nastala v skupini sodelavcev Centralnega urada za slovenski jezik in Slorija, pa so že dosegljiva na spletišču www.jeziknaklik.it.

SPiPP 2

SPiPP je spletni pravorečni pripomoček, ki nam pomaga pri usvajanju pravil za tvorbo svojilnega pridevnika, saj ponuja preprosto iskanje med različnimi tipi izvorno neslovenskih priimkov. Nastal je v študentskem projektu ŠIPK oziroma v medfakultetni skupini študentov – deset slušateljev Filozofske fakultete, Fakultete za naravoslovje in matematiko, Pedagoške fakultete ter Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, vsi z Univerze v Mariboru. Eden izmed ključnih vidikov projekta je tudi seznanitev s prakso ter zaposlenimi v ustanovah, v tem projektu z Lektorskim društvom Slovenije in RTV Slovenija.

Strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje lektorjev slovenskih besedil

Projekt Strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje lektorjev slovenskih besedil je leta 2014 sofinanciralo Ministrstvo za kulturo. Glavni cilj projekta je bil opredelitev lektorjevega znanja, zmožnosti in usposobljenosti, na tej podlagi pa zasnovan preizkus za preverjanje znanja, zmožnosti in usposobljenosti, ki jih mora lektor slovenskih besedil izkazati, da lahko kakovostno lektorira.