Predavanja in delavnice

Gašper Tonin, Rogatec, medicinska terminologija
Medicinska terminologija

Poznavanje strokovnega izrazja je temelj za lektoriranje strokovnih priročnikov. Ker veliko naših članov pregleduje medicinska besedila, smo se o teh natančno podučili.

Predavanje dr. Jerice Snoj o sinonimiji

Sinonimija v leksikalnem pomenoslovju in slovaropisju – ob Sinonimnem slovarju slovenskega jezika (SSSJ 2016) in njegovi prihajajoči spletni objavi (2018)

Slovar sopomenk sodobne slovenščine

V sredo, 26. septembra 2018, smo imeli delavnico s Slovarjem sopomenk sodobne slovenščine, ki so jo za Lektorsko društvo Slovenije pripravili sodelavci Centra za jezikovne vire in tehnologije.

Pilatorika, za gibko besedo in gibko telo

Obstajajo treningi za um in sporazumevanje: za pomnjenje, za javno nastopanje, za pogajanja. Obstajajo tudi treningi za telo: za močnejše mišice, za prožnejše sklepe, za

Pasti jezikovnega urejanja prevodnega leposlovja

Novembra, ki je s Knjižnim sejmom tradicionalno posvečen knjigi, smo v Lektorskem društvu Slovenije pripravili strokovno predavanje o slogovnih posebnostih prevodnega leposlovja, kajti tehtni pogovori o estetskem v jeziku se v praksi niso prekinili z nastopom teorije zvrstnosti.

Predavanje dr. Saške Štumberger o kraticah

Na januarskem strokovnem predavanju Na kratko o kraticah je bila z nami dr. Saška Štumberger. Predstavila nam je svojo raziskavo o sklanjanju kratic in okrajšav v knjižnem jeziku, v kateri

Predavanje dr. Borisa Kerna o zloženkah

Imajo v drive-in restavracijah ananasliker? Tema predavanja dr. Borisa Kerna je bila pravopisna problematika zapisa medponskoobrazilnih zloženk oziroma besednih zvez s strukturo nepridevnik + samostalnik.

IATE
Tematska jezikovna delavnica – iz Evropske unije

Predavanje je bilo zastavljeno nekoliko ambivalentno, in sicer se je prvi del dotaknil vloge lektorjev v slovenski družbi, drugi pa je bil posvečen jezikovnotehnološkim vidikom, med drugim je bil nekoliko podrobneje predstavljen tudi ravnokar nastali korpus Lektor.

Iskanje
Search
Deli objavo

Kako in kdaj plačam članarino?