Okrogla miza o rabi slovenskega jezika v meteorologiji

Slovensko meteorološko društvo je stanovsko društvo lektorjev in jezikovnih svetovalcev povabilo k razpravi in sodelovanju na okrogli mizi, ki je bila v sredo, 14. februarja 2024, od 10. ure na ARSO v Ljubljani. Razpravo je vodila mag. Tanja Cegnar, predsednica Slovenskega meteorološkega društva. Lektorsko društvo Slovenije pa sta predstavljala Kristina M. Pučnik s prispevkom o vlogi lektorja in lektoriranja v sodobni jezikovni kulturi ter Rok Dovjak z nasveti za pisanje, in sicer iz zbranih zgledov jezikovne rabe v poljudnostrokovnih besedilih sodelavcev ARSO in glasilu Vetrnica.

Druge sodelujoče ustanove:

  • Katedra za meteorologijo na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani (izr. prof. dr. Gregor Skok)
  • Katedra za agrometeorologijo, urejanje kmetijskega prostora ter ekonomiko in razvoj podeželja na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani (doc. dr. Tjaša Pogačar)
  • Terminološka sekcija Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (dr. Mateja Jemec Tomazin)

 

Povzetek sklepov okrogle mize:

  1. Izražena je bila jasna potreba po ustanovitvi skupine na ARSO, ki bi skrbela za rabo slovenskega jezika in terminologije ter bila v podporo zaposlenim pri jezikovnih zadregah in vprašanjih (skupina za posvetovanje o jezikovnih in terminoloških vprašanjih, tudi o rabi prevzetih besed in besednih zvez).
  2. ARSO potrebuje lektorja vsaj za pregled izjav za javnost in prispevkov za objave v različnih medijih.
  3. Nadaljuje se snovanje meteorološkega terminološkega slovarja (kot se je že začelo s Terminološko sekcijo ISJFR pri ZRC SAZU).
  4. Na fakultetah (v študijskih programih) je potrebno posebno usposabljanje študentov tudi za pisanje strokovnih in znanstvenih besedil ter posebej za ustrezno rabo slovenskega jezika in terminologije.
  5. Izražena je bila namera po vzpostavitvi sodelovanja med lektorji stanovskega društva in strokovnjaki ARSO.

 

Dogodek je gostiteljsko društvo tudi posnelo, tako da si ga lahko ogledate na tej povezavi.

Iskanje
Search
Kategorije dejavnosti
Deli objavo

Kako in kdaj plačam članarino?