Kdo je jezikovni svetovalec

KDO JE JEZIKOVNI SVETOVALEC – kdaj je pojedel lektorja ter kam sta skrila besediloslovje in praktično stilistiko

Intenzivno delovanje na področju urejanja poklica in dejavnosti jezikovnega svetovanja je razkrilo izrazito zapleten položaj sodobnih jezikoslovcev praktikov. Večer smo posvetili teoriji svoje prakse in kompetencam dveh navidezno prekrivnih profilov, lektorja in jezikovnega svetovalca.

Zadnjih nekaj let je večina lektorjev prisiljena v preverjanje in popravljanje slogovnih in vsebinskih prvin besedil. Gre za nadgradnjo in spremembo poklicnih zahtev (prakse), ki pa večinoma niso problematizirane strokovno, ampak so del družbenih registrov jamranja, obsojanja, nereflektirane presoje jezikoslovcev teoretikov, celo govoric in škodljivega delovanja. Vendarle v praksi prehajamo od veščin jezikovnega popravljanja k veščinam urejanja besedila, čemur pravimo jezikovno svetovanje.

Jezikovni svetovalec kot jezikoslovec praktik znanje in vedenje vseh temeljnih disciplin klasičnega in sodobnega jezikoslovja, ki jih pridobi s študijem, uporablja s specifičnimi veščinami, ki jih mora obvladati za dobro opravljanje svojega dela.

Vprašanja, ki se nam postavljajo, so: Katero znanje, veščine, strokovne in osebnostne kompetence si jezikovni svetovalec oblikuje s prakso, torej po doseženi izobrazbi? Kako se strokovne kompetence lektorja in jezikovnega svetovalca razlikujejo, da smo potrebovali nov izraz? Z vidika katere jezikoslovne discipline je najbolje opisati lektorjevo delo z besedilom in opredeliti strokovne veščine jezikovnega svetovalca?

Je metoda minimalnega popravka posledica težnje po upoštevanju stilistike, pragmatike ali optimizacije delovnega procesa? Ali je mogoče pri lektoriranju in jezikovnem svetovanju vzpostaviti SOP, standardni operacijski postopek?

Koliko verodostojnosti odvzame pojem jezikovni svetovalec lektorju? Ali pri nas poznamo tudi jezikovne urednike?

Šele dobro razumevanje in opis veščin omogoča dobro opredelitev poklicnih standardov in načrtovanje potreb celotnega polja naše prakse, ki jo trenutno ureja skoraj izključno trg.

Na pogovorni večer smo povabili v ponedeljek, 28. maja 2018, ob 19. uri (na sedež društva). Pri razmišljanju in sklepih sta nam pomagali strokovni gostji: dr. Simona Kranjc in dr. Mira Krajnc Ivič.

Iskanje
Search
Kategorije dejavnosti
Deli objavo

Kako in kdaj plačam članarino?