Slovar sopomenk sodobne slovenščine

V sredo, 26. septembra 2018, smo imeli delavnico s Slovarjem sopomenk sodobne slovenščine, ki so jo za Lektorsko društvo Slovenije pripravili sodelavci Centra za jezikovne vire in tehnologije.

: V prvem delu je bil predstavljen odprtoSlovar sopomenk sodobne slovenščine v lektorskem kontekstu (dr. Špela Arhar Holdt)dostopni Slovar sopomenk, ki v slovenski prostor uvaja koncept t. i. odzivnega slovarja: slovarja, ki se odziva na jezikovni razvoj in mnenje jezikovne skupnosti. Slovar je bil narejen avtomatsko iz obstoječih jezikovnih virov. So podatki dovolj zanesljivi za uporabo? Kaj pa podatki, ki jih v slovar dodaja jezikovna skupnost? Imajo uporabniki zadostne kompetence, so dovolj konstruktivni, politično korektni, motivirani za sodelovanje? Kakšno je razmerje novega slovarja do obstoječih priročnikov? In zakaj je odprti dostop pomemben za prihodnost jezika? V skupni razpravi smo se dotaknili vprašanj, ki jih novi koncept odpira, posebej pa smo se posvetili uporabni vrednosti slovarja za namen lektoriranja.

Iskanje
Search
Kategorije dejavnosti
Deli objavo

Kako in kdaj plačam članarino?