Predavanja in delavnice

Nekatere napake pri pisanju besedil

Vabimo vas, da preberete povzetek predavanja Cvetane Tavzes, samostojne strokovne sodelavke Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, specialistke v humanistiki in raziskovalke v Sekciji za terminološke slovarje. Na predavanju smo obravnavali raznovrstna vprašanja, s katerimi se pri svojem delu srečujemo tudi lektorji, med drugim tudi ponesrečeno rabo parov visok – velik, majhen – nizek ipd.

Pogled na delo lektorja in korpus Lektor

Predavanje je bilo zastavljeno nekoliko ambivalentno, in sicer se je prvi del dotaknil vloge lektorjev v slovenski družbi, drugi pa je bil posvečen jezikovnotehnološkim vidikom, med drugim je bil nekoliko podrobneje predstavljen tudi ravnokar nastali korpus Lektor.

Predavanje o frazeologiji

Na predavanju o frazeologiji je dr. Irena Stramljič Breznik predstavila tudi novi frazeološki slovar.

Težave z lažnimi prijatelji

Kot lektorica pisnih besedil se srečujem predvsem z znanstvenimi in strokovnimi besedili (izvirnimi slovenskimi in prevodi iz angleščine) s področja humanistike in družboslovja. Tako v prevodih kot v izvirnih besedilih mlajših znanstvenikov, ki so močno vpeti v mednarodne znanstvene stike v angleščini, opažam veliko število t. i. lažnih prijateljev.

O dvojnicah v Slovenskem pravopisu

Viri nastajanja dvojnic
Vrednotenje (načelno stališče do dvojnic in lektorsko delo)
SP kot univerzalni normativni priročnik (od pravorečja do besedotvorja)
Posamični primeri

Iskanje
Search
Deli objavo

Kako in kdaj plačam članarino?