Predavanja in delavnice

Nekatere napake pri pisanju besedil

Vabimo vas, da preberete povzetek predavanja Cvetane Tavzes, samostojne strokovne sodelavke Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, specialistke v humanistiki in raziskovalke v Sekciji za terminološke slovarje. Na predavanju smo obravnavali raznovrstna vprašanja, s katerimi se pri svojem delu srečujemo tudi lektorji, med drugim tudi ponesrečeno rabo parov visok – velik, majhen – nizek ipd.

Pogled na delo lektorja in korpus Lektor

Predavanje je bilo zastavljeno nekoliko ambivalentno, in sicer se je prvi del dotaknil vloge lektorjev v slovenski družbi, drugi pa je bil posvečen jezikovnotehnološkim vidikom, med drugim je bil nekoliko podrobneje predstavljen tudi ravnokar nastali korpus Lektor.

Predavanje o frazeologiji

Na predavanju o frazeologiji je dr. Irena Stramljič Breznik predstavila tudi novi frazeološki slovar.

Težave z lažnimi prijatelji

Kot lektorica pisnih besedil se srečujem predvsem z znanstvenimi in strokovnimi besedili (izvirnimi slovenskimi in prevodi iz angleščine) s področja humanistike in družboslovja. Tako v prevodih kot v izvirnih besedilih mlajših znanstvenikov, ki so močno vpeti v mednarodne znanstvene stike v angleščini, opažam veliko število t. i. lažnih prijateljev.

O dvojnicah v Slovenskem pravopisu

Viri nastajanja dvojnic
Vrednotenje (načelno stališče do dvojnic in lektorsko delo)
SP kot univerzalni normativni priročnik (od pravorečja do besedotvorja)
Posamični primeri

Kdo zna, kdo ve, kdo uči? O prepričanju, da Slovenci in Slovenke ne znajo dovolj dobro slovenščine

Nehvaležno je govoriti o tem, kaj je v jeziku prav in kaj ni. Ljudje se razlikujemo po svojem poklicnem poslanstvu, naša dolžnost pa je razumeti, kaj je nekdo zapisal ali povedal. Namen lektoriranja je zagotavljanje kakovostnih besedil, seveda pa to še ne pomeni, da sme lektor besedilo spreminjati po svoji meri in volji. Drugi namen je posredno in neposredno učenje jezika. Lektorjevo pomoč potrebujejo govorci ali pišoči, ki jezika ne znajo dovolj dobro ali ga znajo, a ne zmorejo oblikovati besedila, in še tretji, ki bi besedilo znali oblikovati, če bi se malo potrudili, a se jim ne ljubi.

Iskanje
Deli objavo
Share on facebook
Share on email
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on skype

Kako in kdaj plačam članarino?