O dvojnicah v Slovenskem pravopisu

Viri nastajanja dvojnic
Vrednotenje (načelno stališče do dvojnic in lektorsko delo)
SP kot univerzalni normativni priročnik (od pravorečja do besedotvorja)
Posamični primeri:
– Imena črk
– Druga pisna znamenja
– Imena veroslovnih in bajeslovnih bitij
– Zanikana pripadnost
– Predložna zemljepisna imena
– Samostalniške zloženke
– Predložne zveze z zemljepisnimi imeni
– Pritisk uradne rabe (Moldova, Korejsko ali Japonsko morje?)
– Svojilni pridevniki iz tujih osebnih imen
– Glasno branje okrajšano zapisanih zloženk v prirednih zvezah
– Sklanjanje moških osebnih imen na -e
– Letališča Jožeta Pučnika in Institut Jožef Stefan
– Kranjec in Kranjčan

 

Prof. dr. Janez Dular

Iskanje
Kategorije dejavnosti
Deli objavo

Kako in kdaj plačam članarino?