Pilatorika, za gibko besedo in gibko telo

Obstajajo treningi za um in sporazumevanje: za pomnjenje, za javno nastopanje, za pogajanja. Obstajajo tudi treningi za telo: za močnejše mišice, za prožnejše sklepe, za gibljivejše ude, za manj fizičnih bolečin.

PILATORIKA© pa je trening, ki združuje oboje, saj sta telo in um povezana in vplivata drug na drugega. Naše telesno počutje in zdržljivost, na primer bolečine v mišicah ali sklepih, vpliva na naš miselni svet in tok, torej tudi na naše sporazumevanje z ljudmi. Naše misli, čustva in občutki so svetlejši, naše zasebno in poklicno sporazumevanje z ljudmi je sprejemljivejše, če se v svojem telesnem ogrodju počutimo dobro in to izžarevamo, čeprav se tega ne zavedamo. In če komuniciramo sprejemljivo, zanimivo in prepričljivo, če nam uspe izogniti se nizkim udarcem ali z nekom vzpostaviti boljši odnos, kot je bil prej, postane tudi telo lahkotnejše.

Besedna zveza »pokončen človek« pomeni dve različni stvari: da je njegovo telo vzravnano in da je dostojanstven. To bi morali vedeti že otroci. To bi morali vedeti tudi odrasli.

Ko rečemo »to boli«, je razvidno šele iz sobesedila, ali čutimo telesno bolečino ali pa nas je prizadela trda beseda. Bogastva mišljenja in jezika naj bi se bolj zavedali.

Dobro pa bi bilo tudi, če bi vedeli, kako si lahko za začetek sami pomagamo, da bi se čim manj zapletalo ali kadar se zaplete – bodisi pri sporazumevanju bodisi pri bolečinah v mišicah in sklepih.

Lektorsko in korektorsko delo je večinoma sedeče. Po komunikacijski plati pa je treba razvijati empatijo do naročnika, sprejemljivo prepričljivost pri morebitnem utemeljevanju popravkov, veščine poslušanja in povzemanja.

Pilatoriko sta ustvarila Bogdana Herman (s številnimi lektorskimi izkušnjami) in Žiga Tolič (ki dobro pozna posledice dolgotrajnega sedenja in jih zna tudi uspešno reševati). V njej združujeta svoje znanje za zmanjševanje sedanje epidemije bolečin in nesporazumov, za izboljševanje počutja in odnosov.

Pilatorika je registrirana blagovna znamka in na povsem nov in že uspešno preizkušen način povezuje gibalne, telesne in umske veščine ter s tem omogoča medsebojne sinergične učinke.

Zato smo to 90-minutno delavnico podarili članom, sodelavcem in podpornikom Lektorskega društva Slovenije. 

Iskanje
Search
Kategorije dejavnosti
Deli objavo

Kako in kdaj plačam članarino?