Novice

Vabilo k oddaji prispevkov za kongres Lektorskega društva Slovenije 2022

»Beseda je za človeka začetek bivanja, utemeljevanje njegovega jaza v družbenem in moralnem redu.« Že Edvard Kocbek je leta 1963 razmišljal, da je vprašanje jezika veliko vprašanje človekovega uresničevanja. Jezik spada med najintimnejša izrazila in določila naše biti, zato je poseg vanj tudi poseg v posameznikovo celovitost. Prav iz tega spletene odnose in vraščena prepričanja bi rado osvetlilo Lektorsko društvo Slovenije na letošnjem dvodnevnem strokovnem srečanju Miti včeraj, danes, jutri, ki ga prireja 6. in 7. oktobra v Izoli.

Kongres organiziramo za širšo javnost jezikoslovcev praktikov (lektorjev, prevajalcev, urednikov in drugih poklicnih skupin specializiranih jezikovnih uporabnikov), pa tudi raziskovalcev in profesorjev z znanstvenoraziskovalno pozornostjo za spreminjajoče se jezikovne potrebe slovenske družbe ter njihov odsev v jezikovno-uredniški politiki javnih ustanov. Prav tako bomo povabili odločevalce in sodelujoče pri nacionalni jezikovni politiki.

Vse naštete pa najprej vabimo k oddaji prispevkov. Možnost 15-minutne predstavitve na kongresu bo dobilo 15 prispevkov po izboru programskega odbora, preostali pa bodo vključeni v zbornik. Prosimo, da zainteresirani na e-naslov info@lektorsko-drustvo.si do 6. junija 2022 sporočite svoje ime in temo, do 20. junija 2022 pa pošljete povzetek svojega prispevka (do 800 znakov brez presledkov). Do 1. julija 2022 vam bomo sporočili, kako bo vaš prijavljeni prispevek umeščen v program kongresa, do 20. septembra 2022 pa bo čas za oddajo prispevkov. Prispevek naj obsega največ 8 avtorskih strani (12.000 znakov brez presledkov).

Tematski sklopi kongresa so:

  • miti o (lektorjevem) jeziku: jezikovnoideološka podlaga lektorskih in uredniških praks, na kateri so se v družbi in strokovni skupnosti oblikovali stereotipi, ki bi jih radi kritično in sistematično reflektirali v današnjih razmerah (purizem in domačijskost, logicizem in brezizjemskost, zgodovinska upravičenost in gospodarnost kot načini siromašenja jezika, jezikovna zamejenost zvrsti in večglasnost knjižnega jezika, označevalnik publicizem, kako brati slovar in kako korpus, vpliv angleščine, srbščine in hrvaščine);
  • miti o položaju poklica in dejavnosti: predsodki in stereotipi o poklicu lektor, merila za kakovostno lekturo in dobrega lektorja/jezikovnega svetovalca, usposobljenost lektorjev/jezikovnih svetovalcev, poklicna skupina jezikovnih poklicev, lektorska dejavnost v tujini in »lektorske šole« v Sloveniji, vrednotenje storitve, promocija in trženje;
  • miti o lektorjevi osebnosti: neustvarjalnost in nesamozavestnost, pikolovstvo, slonokoščenost in odtujenost od živega jezika, poseganje v pišočega, breme napak in lapsusov.

Veselimo se vaših prispevkov na kongresu in do 6. junija njihovih prijav na e-naslovu info@lektorsko-drustvo.si.

Iskanje
Search
Kategorije novice
Deli objavo

Stopite v stik