Predavanje Marte Kocjan Barle o vejici

Na januarskem strokovnem predavanju Na kratko o kraticah je bila z nami dr. Saška Štumberger. Predstavila nam je svojo raziskavo o sklanjanju kratic in okrajšav v knjižnem jeziku, v kateri smo sodelovali tudi lektorji in slovenisti. 

Dr. Saška Štumberger je docentka za slovenski jezik. Kot asistentka je zaposlena na Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete v Ljubljani, raziskovala je slovenščino pri Slovencih v Nemčiji, novejšo leksiko, slovaropisje in besedotvorje.

Iskanje
Search
Kategorije dejavnosti
Deli objavo

Kako in kdaj plačam članarino?