Novice

Natečaj za kratko animacijo

Lektorsko društvo Slovenije vabi vse ustvarjalne z digitalno žilico k pripravi izvirne kratke animacije v formatu GIF (animirane sličice GIF) na temo lektoriranja oz. lektorjev jezikovnih svetovalcev in njihovega dela. Sedanji Slovenski pravopis (pravila so bila sprejeta leta 1990, slovarski del pa končan 2001) bo kmalu nadomestil novi, ki bo odgovarjal na jezikovne izzive sodobnega časa – njegova končna priporočila še niso znana, nanje pa že kažejo objave v Jezikovni svetovalnici in drugih publikacijah Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša. Novi pravopis bodo morali torej natančno prebrati tudi lektorji jezikovni svetovalci. Imeli bodo kar nekaj dela …  

Ne veste, kdo so lektorji jezikovni svetovalci? Če imate znanca v založništvu ali medijih, ga lahko povprašate, sicer pa  pobrskajte po spletu (priporočamo stran https://www.lektorsko-drustvo.si/). V grobem pa je takole: to so vsi tisti, ki skrbno prebirajo besedilo pred objavo v časopisu, knjigi, na televiziji, radiu ali spletu, v njem iščejo pravopisne in slovnične napake (in jih seveda tudi odpravijo), opozarjajo na mogoče izboljšave (recimo krajše stavke; natančnost in nazornost pri opisih; doslednost in enotnost imen – da, lahko preverjajo tudi zapis imen), svetujejo pri izbiri besed in izgovoru ter najdejo tudi kako vsebinsko napako. In še kaj … Vse to, da je besedilo, ko ga dobite v roke, lično, jasno, razumljivo in zanesljivo.

Kakšno kratko animacijo iščemo? Izvirno risano animacijo v zanki (samoponavljajočo se), v razmerju 1 : 1, s priporočenim trajanjem 6 sekund. Animacija je sicer lahko ustvarjena tudi na podlagi fotografskih in videopredlog, pri čemer avtorji z oddajo izdelka prevzamejo odgovornost, da je poslana animacija njihovo lastno avtorsko delo in da jih bo Lektorsko društvo Slovenije, če se izkaže nasprotno, izključilo iz nagradnega natečaja in njihove izdelke umaknilo s spletne strani. Memov na podlagi odlomkov iz filmov in drugega avdiovizualnega materiala ne bomo sprejeli. Namen natečaja je zbrati kratke animacije, ki bi jih javnost lahko uporabljala za podkrepitev ali ponazoritev svojega mnenja v e-sporočilih in na družbenih omrežjih.

Pomembno! Sledite krovni temi: to je lektoriranje in pomen lektorjev za knjižni jezik. Animacija naj bo vsebinsko ustrezna ter družbeno odgovorna in primerna, torej brez prizorov nasilja in žalitev. 

Zakaj sodelovati? Da se preizkusite v kreativnosti in znanju računalništva. Ker je nagrada za naj animacije 100 evrov bruto. Ker se lahko zgodi, da bo prav vaša zamisel postala viralna. Ker tako pomagate lektorjem jezikovnim svetovalcem, s tem pa tudi slovenščini. In ker se pri tem lahko zabavate.    

Pomembno! Animacijo do 22. oktobra 2023 pošljite na e-naslov: info@lektorsko-drustvo.si. Pripišite podatke za stik: ime in priimek, naslov in številko mobilnega telefona. Predhodna prijava ni potrebna, sodelujoči pa z oddajo svojega izdelka jamčijo, da gre za izvirno avtorsko delo, ter pravico do prikaza in uporabe tega v javnosti prenašajo na Lektorsko društvo Slovenije za popularizacijo animacije v skladu z namenom natečaja. Hkrati mu dovoljujejo hrambo in obdelavo pridobljenih osebnih podatkov za namene natečaja v skladu z uredbo GDPR.  

Lektorsko društvo Slovenije bo sklicalo komisijo, ki bo v 7–10 dneh izbrala vsebinsko ustrezne, likovno všečne in družbeno primerne animacije. Izbrane animacije bo društvo predvidoma 29. oktobra 2023 objavilo na svoji spletni strani, s čimer se bo začelo javno spletno glasovanje za najboljše animacije, ki bo trajalo do 12. novembra 2023. Tri animacije z največjim številom glasov bodo nagrajene s po 100 evri bruto.

Opombe. Na natečaju vsak sodeluje kot posameznik. Število oddanih kratkih animacij ni omejeno, društvena komisija pa animacijo lahko zavrne, če presodi, da ni povezana s temo lektoriranja, če vsebuje bliske, je žaljiva, izključujoča ali drugače neprimerna. Prav tako lahko društvo po objavi natečaja spremeni potek glasovanja, o čemer pa bodo sodelujoči pravočasno obveščeni.

Ministrstvo za kulturo

Natečaj za animirano sličico razpisujemo v okviru projekta Lektor med pravopisom in smernicami (lektorsko delo v obdobju med SP 2001 in predlogi posodobljenih pravopisnih pravil), ki ga omogoča Ministrstvo za kulturo RS in se financira iz sredstev državnega proračuna, namenjenih za promocijo in razvoj slovenskega jezika.

Iskanje
Search
Kategorije novice
Deli objavo

Stopite v stik