Dogodek

Slovenski knjižni sejem: Besedo besedi

Datum dogodka
21. Nov 2023
Ura začetka
10.00

Neopažena bližina lektorja

Lektorsko društvo Slovenije si prizadeva za povezovanje lektorjev v skupini jezikovnih poklicev in za ozaveščanje javnosti o vlogi lektorja kot sodelavca v timu, v katerem se oblikujejo besedila za javno objavo. Letos smo društvene dejavnosti posvetili rastoči zbirki predlogov posodobljenih pravopisnih pravil. K razmišljanju smo pritegnili tudi širšo javnost, ki ne sodeluje v strokovni razpravi, vendar pa ima svoj pogled na delo in vlogo lektorjev ter to lažje izrazi na drugačen način. Zato smo razpisali natečaj za animirane sličice (gife) na temo Lektor med pravopisom in smernicami.

Na Pisateljskem odru Slovenskega knjižnega sejma bomo v torek, 21. novembra 2023, ob 10. uri predstavili gife oziroma animirane sličice, izbrane na natečaju, ter vlogo in pomen lektorja v sodobni jezikovni kulturi – koliko besede (lahko) ima, bi moral imeti ali mora imeti lektor.

Da bomo jedrnati in prodorni, smo za moderiranje pogovora prosili URŠULO ZALETELJ, radijsko voditeljico in novinarko, soustvarjalko Jezikanja na Valu 202. Že dolgo si želimo osvetliti vlogo gledališkega lektorja, o čemer se v širši javnosti razmeroma malo govori, zato smo k pogovoru povabili MARTINA VRTAČNIKA. O tem, zakaj in kako sodelovati z lektorjem, pa se bo z nami pogovarjala tudi konferenčna tolmačka in prevajalka JANA VEBER.