Dogodek

Korpusna delavnica

Datum dogodka
9. Mar 2024
Ura začetka
09.00

Luščenje in interpretacija specifičnih jezikovnih informacij iz sodobnih jezikovnih virov

Na korpusni delavnici, posvečeni predstavitvi naprednejših oblik brskanja po dostopnih korpusih za slovenščino in drugih (predvsem odprtokodnih) virih, se bomo na podlagi zbranega gradiva iz prakse posvetili naslednjim problemskim sklopom:

  • pomen korpusov za praktično delo z besedili
  • načini luščenja pravopisnih informacij v različnih virih in orodjih
  • načini luščenja in tolmačenja slovničnih informacij: predložne zveze, skladnja + ločila
  • kolokabilnost in vezljivost: kolokacija vs. stalna besedna zveza
  • jezikovni viri kot osnova za slogovne odločitve

 

Delavnico bosta vodila dr. Nina Ledinek in dr. Andrej Perdih, znanstvena sodelavca Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. 

Delavnica bo v soboto, 9. marca 2024, od 9. do 13. ure v dvorani Ministrstva za kulturo (Maistrova 10, Ljubljana). Kotizacija zanjo je 30 EUR za člane Lektorskega društva Slovenije in 50 EUR za nečlane.

Prosimo za prijave do srede, 6. marca, podatki za plačilo kotizacije so na tej povezavi (namen plačila: korpusna delavnica 2024).

 

O PREDAVATELJICI IN PREDAVATELJU

Dr. Nina Ledinek se pri raziskovalnem delu ukvarja predvsem s sodobno leksikografijo in leksikologijo, terminologijo ter korpusnim jezikoslovjem, sodelovala je tudi pri razvoju jezikovnih virov in tehnologij za slovenski jezik. Je soavtorica in sourednica temeljnih enojezičnih splošnih razlagalnih slovarjev slovenščine (Slovar novejšega besedja slovenskega jezika; Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja; eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika, tretja izdaja) ter članica uredniških odborov jezikovnih portalov Fran in Franček. Je tudi soavtorica označevalnih sistemov za oblikoskladenjsko in površinskoskladenjsko označevanje jezikovnih korpusov slovenskega jezika. 

Dr. Andrej Perdih na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU raziskuje vprašanja sodobne leksikologije in leksikografije na področju slovenskega knjižnega jezika. Načrtuje in vzdržuje slovarske podatkovne baze, vodi vsebinske, vizualne in tehnične procese v procesu objavljanja slovarjev na slovarskem portalu Fran. Sodeluje pri eSSKJ – Slovarju slovenskega knjižnega jezika, tretja izdaja, je član uredniških odborov portalov Fran in Franček.