Predavateljice in predavatelji

dr. Saška Štumberger

docentka za slovenski jezik

Na Filozofski fakulteti v Ljubljani sodeluje pri predmetih s področja slovenskega knjižnega jezika, pravopisne norme in lektoriranja, na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo pa poučuje slovenščino kot izbirni predmet. Na Oddelku za slovenistiko je koordinatorica za nepedagoško prakso in izvaja projekt Razvijanje veščin za uspešno lektoriranje in urejanje besedil.

Forumski prispevek // 7. oktober ob 9. uri

Projekt razvijanje veščin za uspešno lektoriranje in urejanje besedil

Lektorji imajo na začetku strokovne poti težave, ker ne poznajo razmer na trgu, naročniki pa se raje odločajo za preizkušene ali priporočene lektorje. Prispevek predstavlja projekt, ki bo lektorjem olajšal začetne težave in s katerim bodo pridobili lektorska znanja.

Študentski odzivi so pokazali, da je potreba po tovrstnem izobraževanju velika. V e-učilnico, ki jo uporabljamo za obveščanje in nalaganje gradiva, se je prijavilo kar 99 študentov. V prijavi so poleg podatkov o študiju navedli samooceno poznavanja pravopisa, lektorske izkušnje ter vsebinske predloge in želje.

Prvi del je potekal na daljavo. Delavnicam je sledila prva naloga, ki jo je uspešno opravilo 58 študentov, pri drugi jih je bilo uspešnih 55. Pri izvedbi projekta sodelujejo tri lektorice z različnimi zaposlitvenimi statusi in delovnimi izkušnjami, v prispevku pa bodo predstavljene tudi njihove izkušnje in predlogi.

2021 © Lektorsko društvo Slovenije. Vse pravice pridržane. | Varovanje osebnih podatkov