Predavateljice in predavatelji

predavateljica Nataša Purkat

Nataša Purkat

univ. dipl. slovenistka in sociologinja kulture ter magistrica menedžmenta vseživljenjskega izobraževanja

Od leta 2008 vodi svoje podjetje Lektor’ca. Dela kot prevajalka, revizorka prevodov, lektorica in urednica. Nekdanja predsednica Lektorskega društva Slovenije s pozornostjo za stalno strokovno usposabljanje lektorjev danes mesečno organizira in izvaja tudi strokovne delavnice za lektorje in prevajalce pod krovnim imenom Lektornica. Na teh najpogosteje sama predava (slovenska skladnja, pravopis, besedotvorje, besedoslovje, besediloslovje, včasih pa tudi terminologija z različnih področij), sodeluje pa tudi z vabljenimi predavatelji.

 

Forumski prispevek // 7. oktober ob 9. uri

10 mitov o stalnem strokovnem (e-)usposabljanju lektorjev in jezikovnih svetovalcev

Za izboljšanje lektorske obravnave in obdelave besedil, za uspešno sledenje razvojnim spremembam in za opolnomočenje lektorja za hitro in tehtno sprejemanje kakovostnih odločitev je ključno stalno strokovno (e-)usposabljanje lektorjev in jezikovnih svetovalcev. Stalno razvijanje tako družbe kot jezika in besedišča, posodabljanje jezikovnonormativnih in drugih priročnikov, nastajanje novih jezikovnih priročnikov in podobno so samo nekateri izmed številnih dejavnikov, ki potrjujejo to potrebo. 

V tem prispevku obravnavamo deset najpogostejših mitov v praksi o tovrstnem stalnem strokovnem (e-)usposabljanju, npr. da je to drago, da nimamo časa zanj, da je le za začetnike, da ni za tiste, ki so končali fakultetni študij, da teoretično učenje ni koristno, da usposabljanja ni mogoče izvajati zaradi varovanja avtorske pravice, da ga redno zaposleni ne potrebujejo, da ni smiselno za tiste, ki ne potrebujejo potrdila, ipd.

2021 © Lektorsko društvo Slovenije. Vse pravice pridržane. | Varovanje osebnih podatkov