Predavateljice in predavatelji

Maja Sužnik

Maja Sužnik

univ. dipl. anglistka, prevajalka in lektorica, direktorica podjetja Jezikovne storitve Peresce

Že vrsto let se udeležuje strokovnih srečanj in tam opozarja na status prevajalcev in lektorjev, neurejenost trga, pasti in prednosti podjetništva, največ pozornosti pa namenja mladim, ki se izobražujejo za jezikovne poklice, in jim skuša predstaviti realnost trga, na katerega vstopajo. Poleg izobraževanj, ki jih pripravlja za svoje naročnike, je še posebej ponosna na dve izjemno odmevni predavanji v okviru projekta Jezikovnik (sodelovanje jezikovnih podjetij, študentov in Filozofske fakultete v Ljubljani): Prevajalec – genialni univerzalec ter Prevajalec in naročnik – z roko v roki

 

Forumski prispevek // 6. oktober ob 14.30

Lektor in naročnik z roko v roki ali kako biti enakopraven partner v poslovnem odnosu

Odnos med naročnikom in izvajalcem, v našem primeru lektorjem, zna biti zapleten in občutljiv, a je treba razumeti, da je lahko uspešen le, če temelji na medsebojnem spoštovanju. Obe strani v poslovnem odnosu nekaj potrebujeta, prav tako obe nekaj pričakujeta in obe sta lahko zadovoljni le, če so te potrebe in pričakovanja izpolnjena.

Vsak odnos se gradi. Torej se gradi tudi poslovni odnos, njegova gradnja pa temelji na številnih dejavnikih. Predvsem je lažje graditi, če so želje in potrebe obeh strani jasno izražene. Trdna partnerstva temeljijo na dejstvu, da obe strani poznata svoje pravice, predvsem pa se zavedata svojih dolžnosti. Prispevek se podrobneje osredotoča na to, kako in na kakšni osnovi lektor zastopa svoje pravice, vključno s pravico do poštenega plačila, kaj to pošteno plačilo sploh je in k čemu nas s tem v zvezi zavezujejo tako poklicna kot splošnočloveška etična načela.

2021 © Lektorsko društvo Slovenije. Vse pravice pridržane. | Varovanje osebnih podatkov