6. in 7. oktober 2022, Kongresni center Belvedere, Izola

Predavateljice in predavatelji

Urh Ferlež - portret

Urh Ferlež

študent magistrskega študija francoskega in slovenskega jezika na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani

Pri raziskovalnem delu se ukvarja z imagografijo Francije v slovenski književnosti in slovensko-francoskimi zgodovinskimi in literarnimi stiki. Vrsto let sodeluje pri projektu Mladi za Celje kot mentor dijaškim raziskovalnim nalogam s področja književnosti, zgodovine in jezikoslovja.

Forumski prispevek // 6. oktober ob 11. uri

Francija, lektor kot relecteur-correcteur

Po obsegu je svet francoskega založništva in časnikarstva s slovenskim neprimerljiv, lahko pa primerjamo položaj slovenskega in francoskega lektorja ter normativne priročnike, s katerimi si pri svojem delu pomagajo. V prispevku je najprej predstavljen razvoj norme francoskega jezika, omenjeni so sodobni jezikovni priročniki, s katerimi si lektor pomaga pri svojem delu. Prispevek je sklenjen s predstavitvijo položaja poklica lektorja v Franciji ter s primerjavo francoskega in slovenskega lektorja.

Pogovor z Urhom Ferležem o tem prispevku je posnel Aleksander Čobec, predvajan pa je bil na programu ARS 25. oktobra 2022. Vabljeni k poslušanju na tej povezavi.

2021 © Lektorsko društvo Slovenije. Vse pravice pridržane. | Varovanje osebnih podatkov