6. in 7. oktober 2022, Kongresni center Belvedere, Izola

Predavateljice in predavatelji

Gašper Tonin - portret

Gašper Tonin

 dipl. slov. in dipl. lit. komp.

Je glavni urednik znanstvene medicinske revije Medicinski razgledi, študent 6. letnika medicine in vzporedni študent 2. letnika magistrskega študija slovenistike in splošnega jezikoslovja. Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je na primerjalni književnosti in literarni teoriji diplomiral iz nevroznanosti metafore, na slovenistiki pa iz medicinske terminologije – za to delo je prejel tudi dekanovo nagrado. Pred glavnim uredništvom je bil sprva tehnični, nato pa odgovorni urednik Medicinskih razgledov. Je tudi mentor srednješolskim raziskovalnim nalogam in član uredniškega odbora eSinapse. Od leta 2021 je jezikovni sodelavec pri Slovenskem medicinskem slovarju. 

Forumski prispevek // 6. oktober ob 11. uri

Jezik v znanstvenem besedilu – med lektorjem, urednikom, avtorjem in recenzentom

Jezikovno urejanje znanstvenih besedil jezikoslovcem brez izkušenj lahko predstavlja velike težave. Znanstveno besedilo namreč sledi zakonitostim ožje terminološke norme, poleg tega pa mora lektor, da lahko zadovoljivo lektorira znanstveno besedilo, dobro poznati tudi strokovno področje in njegove jezikovne posebnosti. Znotraj polja znanstvenih besedil dodaten izziv predstavlja lektoriranje prispevkov v znanstvenih revijah – poleg avtorja in lektorja namreč za jezik in pravilno rabo terminologije pogosto skrbita tudi urednik in recenzent. Včasih tako med njimi pride tudi do navzkrižij glede jezikovnih vprašanj. V prispevku bomo predstavili razmerje in sodelovanje vseh naštetih, pri čemer bomo izhajali iz svoje izkušnje pri medicinski znanstveni reviji Medicinski razgledi. Izpostavili bomo tudi nekatere zadrege, s katerimi so se lektorji in uredniki srečali v preteklih letih.

2021 © Lektorsko društvo Slovenije. Vse pravice pridržane. | Varovanje osebnih podatkov