Predavateljice in predavatelji

dr. Erika Kržišnik - portret

dr. Erika Kržišnik 

red. prof. slovenskega jezika in jezikoslovja (v pokoju)

Osrednje področje raziskovanja (in poučevanja v okviru Oddelka za slovenistiko) je frazeologija. Hkrati je dolgoletna nosilka in predavateljica predmetov, povezanih z lektoriranjem:

  1. predbolonjski študijski program Jezikoslovne podstave lektoriranja I in IILektoriranje;
  2. v bolonjskem programu izbirni predmet Normativno, (jezikovno)zvrstno in besedilnovrstno urejanje besedila – zadnja leta le vsako drugo leto).

 

Konec 70. in v začetku 80. let prejšnjega stoletja je sodelovala pri akciji Slovenščina v javnosti (v zborniku iz l. 1983 pokriva področje gospodarstva Jezik v gospodarstvu, str. 47–55).

Objava: Zgoščevalno lektoriranje, JiS.

Okrogla miza, odprta za javnost (moderatorka: dr. Matejka Grgič) // 7. oktober ob 10.30

Jezikovna ideologija, poklicni stereotipi ter primeri dobre prakse lektorjev in jezikovnih svetovalcev 

Razpravljavci:

  • dr. Tina Lengar Verovnik
  • dr. Eva Vrtačič
  • dr. Erika Kržišnik
  • dr. Milica Antić Gaber
  • dr. Vojko Gorjanc
 
 

2021 © Lektorsko društvo Slovenije. Vse pravice pridržane. | Varovanje osebnih podatkov