Predavateljice in predavatelji

dr. Tina Lengar Verovnik - portret

doc. dr. Tina Lengar Verovnik 

predavateljica na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani

Doc. dr. Tina Lengar Verovnik je predavateljica na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, kjer od leta 2001 poučuje na dodiplomskem in magistrskem študiju novinarstva. Od leta 2016 kot gostujoča predavateljica izvaja tudi izbirni predmet na dodiplomskem študiju slovenistike na Univerzi v Celovcu. Od leta 2014 je kot znanstvena sodelavka dopolnilno zaposlena na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU v pravopisni sekciji. Je tudi članica ožjega sestava Pravopisne komisije pri SAZU in ZRC SAZU. Raziskovalno se ukvarja s pravopisom in normativnimi vprašanji sodobnega knjižnega jezika, s pisno in govorno kulturo medijskih besedil, stilistiko radijskih novinarskih žanrov ter radijskimi praksami mladih občinstev.

Okrogla miza, odprta za javnost (moderatorka: dr. Matejka Grgič) // 7. oktober ob 10.30

Jezikovna ideologija, poklicni stereotipi ter primeri dobre prakse lektorjev in jezikovnih svetovalcev 

Razpravljavci:

  • dr. Tina Lengar Verovnik
  • dr. Eva Vrtačič
  • dr. Erika Kržišnik
  • dr. Milica Antić Gaber
  • dr. Vojko Gorjanc
 
 

2021 © Lektorsko društvo Slovenije. Vse pravice pridržane. | Varovanje osebnih podatkov