Predavateljice in predavatelji

dr. Vojko Gorjanc

dr. Vojko Gorjanc 

red. prof. slovenskega jezika 

Vojko Gorjanc je redni profesor za slovenski jezik na Oddelku za prevajalstvo in vodja oddelčne katedre za slovenski jezik, kjer med drugim predava predmet Slovenski jezikovni standard. Raziskovalno se ukvarja s sociolingvistiko in kritično analizo diskurza, ki ju kombinira s korpusnojezikoslovnim metodološkim pristopom. Trenutno je njegovo osrednje raziskovalno zanimanje usmerjeno v vprašanje jezikovnih in jezikoslovnih ideologij, posebej standardnojezikovne ideologije.

Okrogla miza, odprta za javnost (moderatorka: dr. Matejka Grgič) // 7. oktober ob 10.30

Jezikovna ideologija, poklicni stereotipi ter primeri dobre prakse lektorjev in jezikovnih svetovalcev 

Razpravljavci:

  • dr. Tina Lengar Verovnik
  • dr. Eva Vrtačič
  • dr. Erika Kržišnik
  • dr. Milica Antić Gaber
  • dr. Vojko Gorjanc
 
 

2021 © Lektorsko društvo Slovenije. Vse pravice pridržane. | Varovanje osebnih podatkov