Kako se pravilno pišejo regije, kadar obdržimo jedro regija in kadar pišemo območje brez jedra regija?

Odgovor:
V Sloveniji regije niso uradno uveljavljena upravna območja, zato jih pišemo z malo začetnico. Če uporabite besedno zvezo z jedrom regija (npr. štajerska regija), je uporaba predloga iz upravičena (prihajam iz štajerske regije, moj sosed pa iz gorenjske). Pridevnik pišemo seveda z malo začetnico. Tudi ko jedro izpustimo in pride na neki drugi ravni do konverzije pridevnika v samostalnik, se predlog iz ohrani.

Sicer govorimo o zemljepisnih imenih regij, pokrajin, tudi držav (Dolenjska, Bavarska, Madžarska), ki so lastna ženskospolska zemljepisna imena na -ska/-ška, ki pa se pri sklanjanju mešajo s samostalniki srednjega spola (Dolenjsko, z Dolenjskega, na Dolenjskem), na kar opozarjajo pravopisna pravila v členu 841. Tudi pravopisni slovar opozarja, da namesto ženskospolske oblike v Dolenjski raje uporabimo srednji spol, torej na Dolenjskem. Vendar pa se na vprašanje od kod? vsaj pri slovenskih pokrajinah uveljavlja predlog z/s, torej z Dolenjske, z Gorenjske: gremo na Gorenjsko, potem smo na Gorenjskem, nazadnje pa pridemo z Gorenjske.

Svetuje Helena Dobrovoljc s sodelovanjem Petra Weissa in Aleksandre Bizjak Končar, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Obvestilo: Vsebina je vidna le članom.

Vpišite uporabniško ime in geslo:

Če ste pozabili geslo, kliknite tukaj.

Postanite naš član: prijavnica