Dogodek

Kongres Lektorskega društva Slovenije 2022

Datum dogodka
6. Okt 2022
Ura začetka
09.00

»Beseda je za človeka začetek bivanja, utemeljevanje njegovega jaza v družbenem in moralnem redu.« Že Edvard Kocbek je leta 1963 razmišljal, da je vprašanje jezika veliko vprašanje človekovega uresničevanja. Jezik spada med najintimnejša izrazila in določila naše biti, zato je poseg vanj tudi poseg v posameznikovo celovitost. Prav iz tega spletene odnose in vraščena prepričanja bi rado osvetlilo Lektorsko društvo Slovenije na letošnjem dvodnevnem strokovnem srečanju Miti včeraj, danes, jutri, ki ga prireja 6. in 7. oktobra v Izoli.

Kongres organiziramo za širšo javnost jezikoslovcev praktikov (lektorjev, prevajalcev, urednikov in drugih poklicnih skupin specializiranih jezikovnih uporabnikov), pa tudi raziskovalcev in profesorjev z znanstvenoraziskovalno pozornostjo za spreminjajoče se jezikovne potrebe slovenske družbe ter njihov odsev v jezikovno-uredniški politiki javnih ustanov. Prav tako bomo povabili odločevalce in sodelujoče pri nacionalni jezikovni politiki.

Tematski sklopi kongresa so:

  • miti o (lektorjevem) jeziku: jezikovnoideološka podlaga lektorskih in uredniških praks, na kateri so se v družbi in strokovni skupnosti oblikovali stereotipi, ki bi jih radi kritično in sistematično reflektirali v današnjih razmerah (purizem in domačijskost, logicizem in brezizjemskost, zgodovinska upravičenost in gospodarnost kot načini siromašenja jezika, jezikovna zamejenost zvrsti in večglasnost knjižnega jezika, označevalnik publicizem, kako brati slovar in kako korpus, vpliv angleščine, srbščine in hrvaščine);
  • miti o položaju poklica in dejavnosti: predsodki in stereotipi o poklicu lektor, merila za kakovostno lekturo in dobrega lektorja/jezikovnega svetovalca, usposobljenost lektorjev/jezikovnih svetovalcev, poklicna skupina jezikovnih poklicev, lektorska dejavnost v tujini in »lektorske šole« v Sloveniji, vrednotenje storitve, promocija in trženje;
  • miti o lektorjevi osebnosti: neustvarjalnost in nesamozavestnost, pikolovstvo, slonokoščenost in odtujenost od živega jezika, poseganje v pišočega, breme napak in lapsusov.


Prijave na kongres zbiramo na spletni strani kongresa.

Programski odbor kongresa 2022:

  • Andreja Kalc, Kristina M. Pučnik, Rok Dovjak, Marko Janša
  • znanstveni sodelavki: dr. Erika Kržišnik, dr. Tina Lengar Verovnik