Dogodek

Primeri iz poročil

Jezikovni pogovor o slogovnih napotkih v Pravopisu 8.0

Datum dogodka
30. Maj 2023
Ura začetka
18.00

Vabimo na jezikovni pogovor o slogovnih napotkih v Pravopisu 8.0 (pregled, primerjava z odgovori v Jezikovni svetovalnici ter z načeli praktične stilistike in jezikovne kulture), ki ga pripravlja Mila Vujević.

Jezikovni pogovor bo v torek, 30. maja 2023, ob 18. uri v dvorani v pritličju Ministrstva za kulturo (na Maistrovi 10 v Ljubljani).


Znak Ministrstva za kulturo RS

Jezikovni pogovor pripravljamo v okviru projekta Lektor med pravopisom in smernicami (lektorsko delo v obdobju med SP 2001 in predlogi posodobljenih pravopisnih pravil), ki ga omogoča Ministrstvo za kulturo RS in se financira iz sredstev državnega proračuna, namenjenih za promocijo in razvoj slovenskega jezika.