Dogodek

Delavnica s Slavističnim društvom Dolenjske in Bele krajine

Datum dogodka
17. Jun 2023
Ura začetka
09.00

Tako kot smo aprila vabili na jezikovni pogovor s kolegi iz Slavističnega društva v Celje, tokrat vabimo na že tradicionalno junijsko srečanje Lektorskega društva Slovenije in Slavističnega društva Dolenjske in Bele krajine. Kolegica Petra Jordan pripravlja “vse” o veliki začetnici ter pravilih in napotkih v zvezi s tem.

Srečanje bomo začeli v Novem mestu ob 9. uri zjutraj, končali pa ob 13. uri. 

Iz Ljubljane bo organiziran prevoz s kombijem in osebnimi avtomobili, zato se o tem uskladimo po elektronski pošti in telefonu.


Znak Ministrstva za kulturo RS

Jezikovno delavnico pripravljamo v okviru projekta Lektor med pravopisom in smernicami (lektorsko delo v obdobju med SP 2001 in predlogi posodobljenih pravopisnih pravil), ki ga omogoča Ministrstvo za kulturo RS in se financira iz sredstev državnega proračuna, namenjenih za promocijo in razvoj slovenskega jezika.